Woongemeenschap De Wonne

Wonne aktie: voor een humaan bestaan

Advertenties

De Wonne voert momenteel een aktie voor een onderwerp waarvoor het geen kwaad kan als veel mensen er zich van bewust zijn.

De laatste maanden wordt de Wonne in Enschede namelijk steeds vaker geconfronteerd met asielzoekers die op straat terecht (dreigen te) komen. Dit is een gevolg van de nieuwe asielwet van vorig jaar. Daarin zijn asielzoekers verplicht om binnen 28 dagen op eigen gelegenheid en zonder ondersteuning het land te verlaten, en ze worden na deze periode vanuit het AZC letterlijk op straat gezet.

Een deel wil en gaat niet terug, maar het andere deel lukt het ook niet om terug te keren. Doordat ze geen geld hebben, geen visum krijgen, niet weten hoe het aan te pakken etc. Gevolg is dat ze in het daklozencircuit terechtkomen.
De centrale overheid heeft zich tot nu toe doof getoond voor dit groeiende probleem waarmee vooral gemeentes, politie, kerken en opvanginstellingen worden geconfronteerd. Moge duidelijk zijn wat de beweegredenen zijn van de Wonne om mee te doen aan een oproep aan de regering.

Advertenties

Advertenties