Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for augustus, 2009

Het academisch jaar is weer begonnen. In Enschede werd de opening door minister Plasterk verricht.

De bewoners van De Wonne hebben het hele spektakel van dichtbij kunnen volgen, de stout met minster en andere bollebozen trok aan onze voordeur voorbij.

Een paar foto’s:

De rode loper werd rond het middaguur uitgerold

De rode loper werd rond het middaguur uitgerold

Een man van de beveiliging doet een laatste inspectie van de rode loper

Een man van de beveiliging doet een laatste inspectie van de rode loper

Op het laatste moment werd er nog iets heel belangrijks gebracht

Op het laatste moment werd er nog iets heel belangrijks gebracht

De camera's moesten voor de grote gebeurtenis ook nog even geïnspecteerd worden

De camera's moesten voor de grote gebeurtenis nog even geïnspecteerd worden

Minister Plasterk was inmiddels gearriveerd, zo ook de protestanten

Minister Plasterk was inmiddels gearriveerd, zo ook de protestanten

De politie kwam ook nog even langs. Zouden ze het niet vertrouwen?

De politie kwam nog even langs. Hadden ze een reden om het niet te vertrouwen?

En daar was dan eindelijk minister Plasterk

En daar was dan eindelijk minister Plasterk

En zo trok de groep bollebozen langs onze voordeur. Op naar het nieuwe jaar. Hopen dat het veel goeds zal brengen

En zo trok de groep bollebozen langs onze voordeur. Op naar het nieuwe jaar. Hopen dat het veel goeds zal brengen

Read Full Post »

Bericht uit de TC Tubantia – maandag 31 augustus 2009

Enschede – De bewoners en (anti-)krakers hebben de panden aan de Noorderhagen 15 tot en met 23 verlaten. Om te voorkomen dat andere krakers zich de ruimten als nog weer toe-eigenen, zijn alle ramen en deuren met planken dichtgetimmerd. De veelbesproken rij karakteristieke woningen wacht geduldig op de slopershamer van Hein Heun.

In de loop van september moeten ze er aan geloven en worden ze met de grond gelijk gemaakt. De sloop kan niet in zijn geheel met grof geweld gaan, want twee voorgevels moeten volgens de afspraak blijven staan. Concreet gaat het om de gevels van de panden op nummer 19 en 21.

Als de rest is gesloopt en afgevoerd, kan meteen worden begonnen met de nieuwbouw. Zoals gemeld komt aan de Noorderhagen de vervangende nieuwbouw voor de noordvleugel van woongemeenschap De Wonne. De bouwvergunning is verleend. Als alles volgens schema verloopt, moet de nieuwbouw over ruim een jaar gereed zijn, rond de jaarwisseling 2010-2011.

Ook Handje Twee, het tweede-handskledingwinkeltje van De Wonne wordt gesloopt. De kleding wordt zolang verkocht in het oude onderkomen van poppodium Atak. De verbouwing is klaar, de vrijwilligers krijgen maandag de sleutel en kunnen dan met de inrichting beginnen. De detail-handelvergunning is verleend.

Read Full Post »

HPIM5470 het was een spetterende show – de talentenjacht – veel bezoekers van     het feest lieten hun kunsten zien. zaterdag 29 augustus 2009 tijdens het tuinfeest in De Wonne – Glanerbrug

linde, jette en hidde als volleerde artiesten op het podium…

een uitgebreider verslag volgt…

Read Full Post »

Bericht uit de TC Tubantia van 28 augustus 2009:

Nieuw Kledingdepot

Sam’s kledingactie, sinds twee jaar de naam voor de kledinginzameling voor Mensen in Nood, heeft sinds kort een depot in Glanerbrug. “De Wonne” Glanerbrug aan de Pastoor Meijerstraat 3 heeft hiervoor ruimte beschikbaar gesteld.

Read Full Post »

een echt aquariumliefhebber signaleerde gisteren:

een plecostomus ( algeneter) met jongen in ons aquarium. dat schijnt heel bijzonder te zijn! volgens deze deskundige komt het zelden voor dat een algeneter zich in “gevangschap” voortplant.

de algeneter - plecostomus

de algeneter - plecostomus

Read Full Post »

ENSCHEDE – Bewoners van woongemeenschap De Wonne aan de Wenninkgaarde klagen over geluidsoverlast die de bladblazer ’s ochtends tussen De Muur en het Muziekcentrum vroeg veroorzaakt. “Het is een verschrikkelijk doordringend geluid dat je al voor zeven uur hoort”, zegt woordvoerder Aartine van de Woerd één van de vaste bewoners van De Wonne.

De bladblazers van de gemeente/Twente Milieu en Fred & Douwe zijn actief op dinsdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Van der Woerd heeft het probleem aangekaart bij wijkagent binnenstad Bennie Visschedijk. In overleg met de gemeente is besloten de route van de bladblazer zo te wijzigen dat hij later in de ochtend zijn werkzaamheden zal doen. Fred & Douwe zegt dat de huidige bladblazer wordt vervangen door een collega van een ander schoonmaakbedrijf en dat de schoonmaak binnenkort tussen 8.30 en 9.00 uur plaats heeft.

bovenstaand berichtje stond vandaag in de krant.

Geeft wel aan dat we in een geluidsgevoelige zone zitten: de binnenstad. Er is veel veranderd de laatste tijd. Het Nationaal Muziekkwartier is gebouwd en de overlast is flink toegenomen. Een probleem waarvoor ook niet zomaar een oplossing voorhanden is. Met name de events in Attak die tot 4.00 uur ’s nachts duren zorgen voor een grote overlast doordat de rokers naar buiten moeten en de overlast van lawaai tot ’s ochtens 5.00 uur duurt. Het wonnepad wordt gebruikt als staanplek voor de tientallen gasten en er ontstaat overlast van rook en geluid.Met name onze gasten doen op deze dagen/nachten geen oog dicht, een situatie die erg onwenselijk is.

Read Full Post »

Sint Franciscus

Sint Franciscus

Elke 2de zondag van de maand komen er in De Wonne Enschede enkele mensen samen die geïnteresseerd zijn in Fransicus en zijn kijk op de wereld van ons.

Die bijeenkomst begint met de zondagsviering om 11.00, daarna is er een pauze met koffie, brood en soep.

En dan is er vanaf 13.45 ofwel een thematische bezinning, ofwel we doen samen iets. En dat duurt tot 15.00.

Zin om eens mee te doen? WELKOM

(Custodie, afgeleid van custos = waakzaam, clubje van waakzamen/waak samen)

Read Full Post »

Older Posts »