Woongemeenschap De Wonne

berichtje uit Twentsche courant Tubantia

Advertenties

ENSCHEDE – Vanaf eind mei heeft zes weken de sloopvergunning ter inzage gelegen voor de noordvleugel van De Wonne. Er zijn geen bezwaren tegen deze sloop aan de Wenninkgaarde ingediend. De noordvleugel, een latere aanbouw van het voormalige klooster waar nu woongemeenschap De Wonne is gehuisvest, moet wijken voor aanleg van het Willem Wilminkplein en voor het Muziekkwartier dat op zeer korte afstand van de aanbouw staat.

Muziek kwartier en de Wonne

In deze zogenoemde noordvleugel zijn diverse kamertjes waar de veelal tijdelijk bewoners van De Wonne verblijven. Deze manier van huisvesting wordt niet meer van de huidige tijd genoemd. In het akkoord met gemeente, die een deel van de grond van De Wonne nodig had en heeft voor het Muziekkwartier, is vastgelegd dat voor bewoners van De Wonne nieuw gebouwd mag worden aan de Noorderhagen. Hiervoor zal het steegje Brinkgaarden moeten verdwijnen en worden een aantal woonhuizen aan de Noorderhagen gesloopt. Van twee villa’s worden de gevels ingepast in de nieuwbouw, die nog dit jaar zal beginnen

Advertenties

Advertenties