Woongemeenschap De Wonne

Panden aan de Noorderhagen snel gesloopt

Advertenties

Bericht uit de TC Tubantia – maandag 31 augustus 2009

Enschede – De bewoners en (anti-)krakers hebben de panden aan de Noorderhagen 15 tot en met 23 verlaten. Om te voorkomen dat andere krakers zich de ruimten als nog weer toe-eigenen, zijn alle ramen en deuren met planken dichtgetimmerd. De veelbesproken rij karakteristieke woningen wacht geduldig op de slopershamer van Hein Heun.

In de loop van september moeten ze er aan geloven en worden ze met de grond gelijk gemaakt. De sloop kan niet in zijn geheel met grof geweld gaan, want twee voorgevels moeten volgens de afspraak blijven staan. Concreet gaat het om de gevels van de panden op nummer 19 en 21.

Als de rest is gesloopt en afgevoerd, kan meteen worden begonnen met de nieuwbouw. Zoals gemeld komt aan de Noorderhagen de vervangende nieuwbouw voor de noordvleugel van woongemeenschap De Wonne. De bouwvergunning is verleend. Als alles volgens schema verloopt, moet de nieuwbouw over ruim een jaar gereed zijn, rond de jaarwisseling 2010-2011.

Ook Handje Twee, het tweede-handskledingwinkeltje van De Wonne wordt gesloopt. De kleding wordt zolang verkocht in het oude onderkomen van poppodium Atak. De verbouwing is klaar, de vrijwilligers krijgen maandag de sleutel en kunnen dan met de inrichting beginnen. De detail-handelvergunning is verleend.

Advertenties

Advertenties