Woongemeenschap De Wonne

bijeenkomst kringleden

Advertenties

Op 24 maart komen de vrijwilligers die mogelijk kringlid worden, bijeen in de Wonne Enschede.
De kernleden van De wonne hopen op deze manier de onderlinge band te versterken, maar ook waardering uit te drukken voor deze speciale groep vrijwilligers: kringleden zijn vrijwilligers die zich met de gemeenschap willen verbinden, en die gedurende één of meer dagdelen per week verantwoordlijkheden in het huis mee helpen dragen.

Advertenties

Advertenties