Woongemeenschap De Wonne

vrijwilligers bedankt!!

Advertenties

We hebben het grootste deel van de verhuizing erop zitten..de winkels moeten nog worden ingericht; de sloop van de noordvleugel is direct na pasen..beelden van de verhuizing volgen spoedig. alle medewerkers aan de verhuizing bedankt!

Advertenties

Advertenties