Woongemeenschap De Wonne

Petra Stienen te gast in De Wonne

Advertenties

Petra Stienen

Wij danken staatsecretaris van het Ministerie van Vrede, Petra Stienen, hartelijk  voor een boeiende avond in de vredesambassade Enschede De Wonne.

Ze heeft het o.a gesproken over haar ervaringen als diplomate in het Midden Oosten, en over haar in 2008 gepubliceerde boek “Dromen van een Arabische lente”.

Het was niet zozeer een voordracht of lezing, als wel een prettig gesprek.

Advertenties

Advertenties