Woongemeenschap De Wonne

paasepos – voordracht met muziek

Advertenties

Voordracht Pasen:

We zijn op weg naar Pasen.
De veertigdagentijd voor Pasen begon op zondag 26 februari en de goede week voor Pasen loopt van 1 april t/m 8 april.

Stephen Boonzaaijer (in leefgemeenschap De Bondgenoot) heeft een Paasepos geschreven en in onze eigen gemeente voordragen (Oecumenische Streekgemeente).
De voordracht met muziek en stem was adembenemend mooi en het bracht ons dicht bij de lijdenstijd en bij de rustpunten van ons eigen hart.
Het was een ervaring van onderweg gaan en thuiskomen.

Zoals de Mathheus Passion ons de kans geeft de Passie mee te beleven, zo neemt het Epos ons bij de hand en brengt ons bij het hart van het Paasmysterie.

dinsdag 3 april 20.00 uur in de wintertuin van de wonne

 

Advertenties

Advertenties