Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for augustus, 2013

uitnodiging

Uitnodiging voor allen die zich betrokken voelen bij De Wonne

 

Over De Wonne en de betrokkenheid van vrijwilligers, gasten en sympathisanten die zich inzetten voor onze gemeenschap.

Inleiding

De Wonne heeft op z’n minst een drieledige doelstelling: opvang, kringloop, en een centrum voor bezinning en gebed. Veel mensen in en rondom De Wonne dragen het project: vrijwilligers in de winkels en het huis, gasten/huisgenoten  en kernbewoners. Eén van de vragen is: hoe kunnen we aan de bijzondere betrokkenheid van vrijwilligers en gasten recht doen.

Kringleden, het is maar een woord..

We kennen op dit moment in- en uitwonende leden: ze vormen de kerngroep van de gemeenschap. Er ook mensen die zich verbonden voelen met De Wonne, en concreet een bijdrage leveren door verantwoordelijkheden m.b.t. onze gemeenschap te dragen. De vraag is of je daar op de een of andere wijze vorm en inhoud aan kunt geven. Kringleden zou een term kunnen zijn die gebruikt zou kunnen worden voor mensen die ook een spirituele verbondenheid met De Wonne ervaren. Maar is dit benoemen met het predicaat kringlid wel een verstandige keuze? Krijg je onder de gasten geen tweedeling? Wie bepaalt of iemand kringlid wordt? En wat houdt het in, mag het ook een heel persoonlijk verhaal zijn waarop iemand kringlid kan worden? Komen kringleden ook regelmatig bijeen? Kan De Wonne maatwerk leveren m.b.t. de wijze en inhoud van deze verbinding met onze gemeenschap? Moet er een uiterlijk kenmerk voor worden bedacht? Kortom veel vragen die het doordenken waard zijn.

 

Daarom een avond waarop jij bent uitgenodigd om mee te denken…

 

 

Wanneer?  => Dinsdag 27 augustus om 20.00 uur in De Wonne!

Read Full Post »