Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for september, 2016

via onderstaande link vind u mogelijk een uitdagende zorgbaan.

Wat is het Huis om te Zijn?
Jongens in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar bevinden zich op een belangrijk
kruispunt in hun leven. Ze gaan keuzes maken die van invloed
zijn op het vervolg van hun leven. Wanneer zij geen stabiele thuisbasis
hebben of wanneer zij omgaan met mensen die geen goede invloed op
hen hebben, is er het gevaar dat deze jongens keuzes maken die ze op
het verkeerde pad brengt. Voor deze jongens kan het tijdelijk wonen in
het Huis om te Zijn uitkomst bieden. In het Huis om te Zijn krijgen de
jongens aandacht, persoonlijke begeleiding en wordt een gezonde levensstijl gestimuleerd. Ook worden de jongens geholpen bij hun dag- en
vrijetijdsbesteding. Centraal staat dat de jongere de ruimte en tijd krijgt
om tot zichzelf te komen en te werken aan zijn eigen wensen, dromen en
ambities, om daarna naar de eigen woonomgeving terug te keren. Hier
mee heeft het Huis een sterk preventieve werking. Het Huis om te Zijn
is drie jaar geleden gestart en na deze opstartfase stoppen de huidige
zorgouders per 1 januari 2017 met hun opdracht. Daarom zijn wij op zoek
naar nieuwe zorgouders/begeleider(s) voor het Huis

advertentie-vacature-zorgouders-huis-om-te-zijn

Read Full Post »

franciscusfeest 2016

Uitnodiging voor het Franciscusfeest!

Beste mensen,

In de Custodie Almelo en omstreden waartoe alle leden van de Franciscaanse Beweging in Twente en in de Achterhoek behoren, organiseren we tweemaal per jaar een ontmoetingsbijeenkomst. De laatste jaren is dat in het voorjaar in De Wonne in Almelo, en in het najaar in De Wonne in Enschede. Dan vieren we samen met anderen, in het begin van oktober het Franciscusfeest!

Op zondag 2 oktober a.s. is dat zover. We vieren het Franciscusfeest in woongemeenschap De Wonne Enschede. Adres: Noorderhagen 25, 7511 EK  Enschede. Van 11 tot 17 uur. Wie ’s morgens niet aanwezig kan of wil zijn, kan ook ‘s middags ‘instappen’.

Programma

Het thema is dit jaar ‘Vredelievendheid’. Franciscus van Assisi, die leefde van 1182 tot 1226, in Umbrië (Italië), wenste op allerlei manieren de mensen die hij op zijn weg tegen kwam ‘vrede en alle goeds’. En ook zijn broeders gingen op weg en brachten, waar ze ook kwamen, ‘de vrede’ mee.

Vanaf half 11 kun je binnenlopen. We beginnen ’s morgens om 11 uur met de Franciscusviering in de meditatiezaal van De Wonne in Enschede.. Daarna is er koffie/thee met feestelijke traktatie in de huiskamer. We eten samen soep en broodjes.

Om 2 uur begint het middagprogramma. Na het welkom en een korte inleiding, werken we samen het thema verder uit.  Dit jaar krijgt het middagprogramma een bijzonder karakter. Geen workshops zoals de voorgaande jaren, maar  we beginnen met een actief, naar buiten tredend programma. Om kwart voor 4 sluiten we af met een vierend moment en daarna kunnen we informeel, nog nagenieten met een drankje.

Opgave

Opgave graag vóór 1 oktober bij:  Willem Boelens, tel. 053 431 87 87, enschede@wonne.nl  of Ludger Schüling, tel. 0546-456436, custodie@heileenholman.nl

gezicht vanaf het Wilminkplein

zicht op de Wonne vanaf Wilminkplein

De voorbereidingsgroep van het Franciscusfeest  2016,

Willem, Ludger en Heileen

Read Full Post »