Woongemeenschap De Wonne

franciscusfeest 2016

Advertenties

Uitnodiging voor het Franciscusfeest!

Beste mensen,

In de Custodie Almelo en omstreden waartoe alle leden van de Franciscaanse Beweging in Twente en in de Achterhoek behoren, organiseren we tweemaal per jaar een ontmoetingsbijeenkomst. De laatste jaren is dat in het voorjaar in De Wonne in Almelo, en in het najaar in De Wonne in Enschede. Dan vieren we samen met anderen, in het begin van oktober het Franciscusfeest!

Op zondag 2 oktober a.s. is dat zover. We vieren het Franciscusfeest in woongemeenschap De Wonne Enschede. Adres: Noorderhagen 25, 7511 EK  Enschede. Van 11 tot 17 uur. Wie ’s morgens niet aanwezig kan of wil zijn, kan ook ‘s middags ‘instappen’.

Programma

Het thema is dit jaar ‘Vredelievendheid’. Franciscus van Assisi, die leefde van 1182 tot 1226, in Umbrië (Italië), wenste op allerlei manieren de mensen die hij op zijn weg tegen kwam ‘vrede en alle goeds’. En ook zijn broeders gingen op weg en brachten, waar ze ook kwamen, ‘de vrede’ mee.

Vanaf half 11 kun je binnenlopen. We beginnen ’s morgens om 11 uur met de Franciscusviering in de meditatiezaal van De Wonne in Enschede.. Daarna is er koffie/thee met feestelijke traktatie in de huiskamer. We eten samen soep en broodjes.

Om 2 uur begint het middagprogramma. Na het welkom en een korte inleiding, werken we samen het thema verder uit.  Dit jaar krijgt het middagprogramma een bijzonder karakter. Geen workshops zoals de voorgaande jaren, maar  we beginnen met een actief, naar buiten tredend programma. Om kwart voor 4 sluiten we af met een vierend moment en daarna kunnen we informeel, nog nagenieten met een drankje.

Opgave

Opgave graag vóór 1 oktober bij:  Willem Boelens, tel. 053 431 87 87, enschede@wonne.nl  of Ludger Schüling, tel. 0546-456436, custodie@heileenholman.nl

zicht op de Wonne vanaf Wilminkplein

De voorbereidingsgroep van het Franciscusfeest  2016,

Willem, Ludger en Heileen

Advertenties

Advertenties