Woongemeenschap De Wonne

oproep /vacature “huis om te zijn”

Advertenties

via onderstaande link vind u mogelijk een uitdagende zorgbaan.

Wat is het Huis om te Zijn?
Jongens in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar bevinden zich op een belangrijk
kruispunt in hun leven. Ze gaan keuzes maken die van invloed
zijn op het vervolg van hun leven. Wanneer zij geen stabiele thuisbasis
hebben of wanneer zij omgaan met mensen die geen goede invloed op
hen hebben, is er het gevaar dat deze jongens keuzes maken die ze op
het verkeerde pad brengt. Voor deze jongens kan het tijdelijk wonen in
het Huis om te Zijn uitkomst bieden. In het Huis om te Zijn krijgen de
jongens aandacht, persoonlijke begeleiding en wordt een gezonde levensstijl gestimuleerd. Ook worden de jongens geholpen bij hun dag- en
vrijetijdsbesteding. Centraal staat dat de jongere de ruimte en tijd krijgt
om tot zichzelf te komen en te werken aan zijn eigen wensen, dromen en
ambities, om daarna naar de eigen woonomgeving terug te keren. Hier
mee heeft het Huis een sterk preventieve werking. Het Huis om te Zijn
is drie jaar geleden gestart en na deze opstartfase stoppen de huidige
zorgouders per 1 januari 2017 met hun opdracht. Daarom zijn wij op zoek
naar nieuwe zorgouders/begeleider(s) voor het Huis

advertentie-vacature-zorgouders-huis-om-te-zijn

Advertenties

Advertenties