Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘De Wonne Almelo’ Category

Voordracht Pasen:

We zijn op weg naar Pasen.
De veertigdagentijd voor Pasen begon op zondag 26 februari en de goede week voor Pasen loopt van 1 april t/m 8 april.

Stephen Boonzaaijer (in leefgemeenschap De Bondgenoot) heeft een Paasepos geschreven en in onze eigen gemeente voordragen (Oecumenische Streekgemeente).
De voordracht met muziek en stem was adembenemend mooi en het bracht ons dicht bij de lijdenstijd en bij de rustpunten van ons eigen hart.
Het was een ervaring van onderweg gaan en thuiskomen.

Zoals de Mathheus Passion ons de kans geeft de Passie mee te beleven, zo neemt het Epos ons bij de hand en brengt ons bij het hart van het Paasmysterie.

dinsdag 3 april 20.00 uur in de wintertuin van de wonne

 

Read Full Post »

15.00 – Inloop

15.30 – Welkom en introductie
door ceremoniemeester Raymond Niemeyer

 • Bijdrage van leerlingen van basisschool de Wielerbaan
 • Gedicht door stadsdichter Moes Wagenaar
 • Binnendragen van de Wereldvredesvlam door
  Stichting Wereldvredesvlam Twente
 • Aansteken van de vlam in de Wonne door
  Savitri MacCuish, Betty Schutten van de Wonne
  en een vertegenwoordiger van de gemeente
 • Toespraak door Shridath Salikram van de gemeente
 • Voordracht door de Wonne
 • Toespraak van Savitri MacCuish
 • Muzikale intermezzo’s

16.30 – Receptie

U bent van harte welkom!
Laat ons even weten dat u komt via info@worldpeaceflame.org

 

Read Full Post »

Woensdag 21 maart wordt er om 15.30 uur een World Peace Flame ingewijd in de wintertuin van de wonne

er is een kort formeel programma, daarna een informeel samenzijn. we zullen op een speelse manier deze vlam  verwelkomen: welkom !

Read Full Post »

dat de crisis de sint niet ongemoeid heeft gelaten is wel duidelijk:

liefdevol wordt hij, samen met zijn piet, opgenomen in de kring van alle huisgenoten.

sint en piet laten zich de maaltijd heerlijk smaken

Read Full Post »

hier vind je het totale programma van de vredesweek 2011

def. programma Vredesweek 2011

Read Full Post »

van 17 tot en met 25 september mogen we een Ambassade voor Vrede zijn

zarterdag 17 september wordt om 13.30 uur een Wereld Vredes Vlam ontstoken!

het uitgebreide programma binnenkort op deze site

Read Full Post »

zonder vrijwilligers kan  de wonne niet bestaan. zonder de bijdragen van zoveel handen die koken, meehelpen in de kringloopwinkels, hand en spandiensten verlenen. kortom teveel om op te noemen. ” heel fijn om bij jullie te mogen meewerken” dat geluid werd vaak gehoord deze avond. en sommigen werken al meer dan 15 jaar bij ons : hulde!

wonne blijft mensenwerk, met vallen en opstaan, en op dat laatste hoop je. in de nieuwe vleugel werd een kijkje genomen en na uitwisseling van wonne-ervaringen was er een hapje en drankje en zaten we nog lang heerlijk buiten op het wonneterras.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »