Feeds:
Berichten
Reacties

koerscorrectie

Bron: TCTubantia
ENSCHEDE – Woongemeenschap De Wonne in Enschede wijzigt haar koers. Omdat de tijden veranderen en de omstandigheden ook, zegt voorzitter Dick Smeijers (69). De teugels worden strakker aangehaald.

Iedereen moet opnieuw een handtekening zetten onder de overeenkomst voor een tijdelijk verblijf en de huishoudelijke regels. “De nieuwe koers is nodig om De Wonne weer De Wonne te laten zijn”, zegt Smeijers.

Comfort
Over de reden van de verandering is Smeijers duidelijk. “De verbouwing van De Wonne was een soort kantelmoment. De kamers kregen toen een eigen douche en toilet. De nieuwe situatie is een aanzienlijke verbetering van het comfort. Dat leidt ertoe dat sommige bewoners niet zo veel haast maken voor een zelfstandig bestaan buiten De Wonne”, legt Smeijers uit.

Thuis
De bewoners voelen zich dus heel erg thuis tussen de kloostermuren. Volgens de voorzitter is er in sommige gevallen bijna sprake van hospitalisering. Smeijers: “Een kwart van de bewoners verblijft veel langer in De Wonne dan de bedoeling is. Terwijl we toch echt een doorgangshuis zijn, waar onze gasten en huisgenoten tijdelijk verblijven, maximaal 9 maanden tot een jaar.”

Gastenstop
Totdat de herijking van de koers is afgerond, hanteert het De Wonne-bestuur een gastenstop. Dat betekent dat even geen nieuwe bewoners worden toegelaten. Smeijers verwacht dat dit voor een periode van 3 tot 6 maanden is.

Woongemeenschap
De Wonne is een gemeenschap waar mensen in probleemsituaties worden opgevangen. Mensen die even de weg kwijt zijn door bijvoorbeeld financiële of psychische problemen of door een verslaving. De gasten in De Wonne zijn verplicht een steentje bij te dragen aan het reilen en zeilen in en rond de woongemeenschap. Er is een flinke lijst met regels waaraan iedereen zich moet houden.

Voorzitter Dick Smeijers

dick smeijers

Advertenties

Publieksprijs Ariëns Prijs
voor Diaconie 2016
Het Aartsbisdom Utrecht reikt om de drie jaar de Ariëns Prijs
voor Diaconie uit aan een diaconale activiteit. Er zijn in dit jaar
van de barmhartigheid dertig initiatieven voorgedragen.

991  <=als je op deze link klikt krijg je de begeleidend boekje te zien met de 30 projecten en  een uitvoerige beschrijving van werkwijze jury… en het leven van Ariëns.

hieronder en mooie foto van Arnulf die aan het begin stond van De Wonne.

arnulf

via onderstaande link vind u mogelijk een uitdagende zorgbaan.

Wat is het Huis om te Zijn?
Jongens in de leeftijd 12 tot en met 17 jaar bevinden zich op een belangrijk
kruispunt in hun leven. Ze gaan keuzes maken die van invloed
zijn op het vervolg van hun leven. Wanneer zij geen stabiele thuisbasis
hebben of wanneer zij omgaan met mensen die geen goede invloed op
hen hebben, is er het gevaar dat deze jongens keuzes maken die ze op
het verkeerde pad brengt. Voor deze jongens kan het tijdelijk wonen in
het Huis om te Zijn uitkomst bieden. In het Huis om te Zijn krijgen de
jongens aandacht, persoonlijke begeleiding en wordt een gezonde levensstijl gestimuleerd. Ook worden de jongens geholpen bij hun dag- en
vrijetijdsbesteding. Centraal staat dat de jongere de ruimte en tijd krijgt
om tot zichzelf te komen en te werken aan zijn eigen wensen, dromen en
ambities, om daarna naar de eigen woonomgeving terug te keren. Hier
mee heeft het Huis een sterk preventieve werking. Het Huis om te Zijn
is drie jaar geleden gestart en na deze opstartfase stoppen de huidige
zorgouders per 1 januari 2017 met hun opdracht. Daarom zijn wij op zoek
naar nieuwe zorgouders/begeleider(s) voor het Huis

advertentie-vacature-zorgouders-huis-om-te-zijn

franciscusfeest 2016

Uitnodiging voor het Franciscusfeest!

Beste mensen,

In de Custodie Almelo en omstreden waartoe alle leden van de Franciscaanse Beweging in Twente en in de Achterhoek behoren, organiseren we tweemaal per jaar een ontmoetingsbijeenkomst. De laatste jaren is dat in het voorjaar in De Wonne in Almelo, en in het najaar in De Wonne in Enschede. Dan vieren we samen met anderen, in het begin van oktober het Franciscusfeest!

Op zondag 2 oktober a.s. is dat zover. We vieren het Franciscusfeest in woongemeenschap De Wonne Enschede. Adres: Noorderhagen 25, 7511 EK  Enschede. Van 11 tot 17 uur. Wie ’s morgens niet aanwezig kan of wil zijn, kan ook ‘s middags ‘instappen’.

Programma

Het thema is dit jaar ‘Vredelievendheid’. Franciscus van Assisi, die leefde van 1182 tot 1226, in Umbrië (Italië), wenste op allerlei manieren de mensen die hij op zijn weg tegen kwam ‘vrede en alle goeds’. En ook zijn broeders gingen op weg en brachten, waar ze ook kwamen, ‘de vrede’ mee.

Vanaf half 11 kun je binnenlopen. We beginnen ’s morgens om 11 uur met de Franciscusviering in de meditatiezaal van De Wonne in Enschede.. Daarna is er koffie/thee met feestelijke traktatie in de huiskamer. We eten samen soep en broodjes.

Om 2 uur begint het middagprogramma. Na het welkom en een korte inleiding, werken we samen het thema verder uit.  Dit jaar krijgt het middagprogramma een bijzonder karakter. Geen workshops zoals de voorgaande jaren, maar  we beginnen met een actief, naar buiten tredend programma. Om kwart voor 4 sluiten we af met een vierend moment en daarna kunnen we informeel, nog nagenieten met een drankje.

Opgave

Opgave graag vóór 1 oktober bij:  Willem Boelens, tel. 053 431 87 87, enschede@wonne.nl  of Ludger Schüling, tel. 0546-456436, custodie@heileenholman.nl

gezicht vanaf het Wilminkplein

zicht op de Wonne vanaf Wilminkplein

De voorbereidingsgroep van het Franciscusfeest  2016,

Willem, Ludger en Heileen

Harrie Lahaije

Harrie

Harrie 18 jaar met de wonne verbonden

was met hart en ziel met/aan De Wonne verbonden. we missen in hem een kleurrijk figuur.

We vieren zijn leven samen met zijn dierbaren op zaterdag 2 juli om 11 uur in de wintertuin van De Wonne.

impressie open huis

aff. open huis

SONY DSC

jos en bea

rondleiding anke

koffie